Odnosząc się do stwierdzenia, że „połączenie to jedyna szansa na przetrwanie dla szpitali jednoprofilowych lub jednodniowych” Ministerstwo poinformowało, że  jest ono nieprawdziwe. 

Według wyjaśnień resortu placówki realizujące świadczenia w ramach umów dotyczących  „leczenia jednego dnia” lub „hospitalizacji planowej” nie zyskują niczego przez połączenie, ponieważ udzielanie świadczeń w tych trybach nie będzie objęte finansowaniem w ramach PSZ. Będzie ono tak jak dotychczas kontraktowane na zasadach konkursowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa szpitale zakwalifikowane do PSZ również powinny udzielać świadczeń w trybie jednodniowym, w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta. Umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wykonywania takich świadczeń, a jedynie określa konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub trudniejszych przypadkach klinicznych. 

Jednak wprowadzenie sieci nie oznacza, że podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych nie będą kontraktowane na ogólnych zasadach (konkursowych).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że doprecyzowanie niektórych warunków kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci nastąpi na poziomie rozporządzenia ministra zdrowia – zgodnie z art. 95m ust. 12 projektowanej ustawy.

 [-DOKUMENT_HTML-]Zgodnie z aktualnym projektem ustawy na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9 procent środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które nie spełniają kryteriów włączenia do PSZ.

Ministerstwo zapewnia też, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma wystarczające narzędzia do tego, aby monitorować realizację umów przez szpitale objęte ryczałtem. Będzie się to odbywało podobnie jak dotychczas – głównie z wykorzystaniem systemu JGP.

Źródło: www.mz.gov.pl

Czytaj: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>