MZ przekaże środki finansowe na rezydentury
\\

Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do listu Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie finansowania braku środków finansowych na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów.

8 listopada br. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministerstwa Zdrowia list, w którym poinformował o napływających informacjach o braku środków finansowych na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w sesji wiosennej 2012 roku. Szef samorządu lekarskiego zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy środki na rezydentury zostały przekazane, a jeśli nie, to kiedy jednostki prowadzące rezydentury mogą na nie liczyć i czy będzie możliwe refakturowanie poniesionych kosztów.

20 listopada br. do Biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła odpowiedź Wiceministra Zdrowia Krzysztofa Chlebusa w ww. sprawie, z której wynika, że do dnia dzisiejszego do Ministerstwa Zdrowia przesłano 191 pozytywnie zweryfikowanych umów, które łącznie obejmują 358 z 444 rezydentur przyznanych po postępowaniu kwalifikacyjnym w sesji wiosennej 2012 r.

Umowy te będą w najbliższych dniach podpisane przez Ministra Zdrowia, co umożliwi przekazanie środków finansowych na ich realizację. Jednocześnie Wiceminister Zdrowia zapewnił, że kalkulacja środków zawsze obejmuje cały okres od początku zatrudnienia skierowanych do jednostki szkolącej lekarzy rezydentów.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 22 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 22 listopada 2012 r.