Według resortu nieprawidłowości dotyczyły systemu pobierania, przechowywania i przeszczepiania rogówek, nad którym prof. Szaflik sprawował merytoryczny nadzór jako konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki.

W środę prof. Szaflik, odwołany w sierpniu ze stanowisk szefa Banku Tkanek Oka i konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki, opublikował na swojej stronie internetowej protokół z kontroli, jaką resort zdrowia przeprowadził w banku tkanek w Warszawie. Jak ocenił prof. Szaflik, zarzuty Ministerstwa Zdrowia nie miały uzasadnienia, kontrola nie stwierdziła naruszenia przepisów.

Odnosząc się do tych informacji rzecznik MZ Krzysztof Bąk powiedział w czwartek PAP, że przyczyną odwołania prof. Szaflika były przede wszystkim nieprawidłowości związane z działalnością profesora jako właściciela Centrum Mikrochirurgii Oka "Laser".

Dodał, że w latach 2008-2012 w Centrum dokonano bez pozwolenia ministra zdrowia 48 przeszczepień rogówek; naruszono w ten sposób art. 36 ustawy transplantacyjnej, zgodnie z którym takie pozwolenie jest konieczne. Jak podkreślił Bąk, stanowi to przestępstwo określone w art. 46 tej ustawy. Zgodnie z tym artykułem "kto, bez wymaganego pozwolenia, pobiera komórkę, tkankę lub narząd w celu ich przeszczepienia albo je przeszczepia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3".

Ponadto - jak powiedział rzecznik MZ - transplantacji rogówek nie zgłaszano do Krajowego Rejestru Przeszczepień prowadzonego przez „Poltransplant".

"Centrum Mikrochirurgii Oka Laser nie zgłaszało potencjalnych biorców rogówek na Krajową Listę Oczekujących, naruszając tym samym art. 17 ustawy transplantacyjnej przewidujący taki obowiązek oraz zasadę, że warunkiem otrzymania przeszczepu jest zgłoszenie na listę" - podkreślił Bąk.

Potwierdził też, że kontrola MZ w Banku Tkanek Oka w Warszawie (na którą powołuje się prof. Szaflik - PAP) nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gromadzenia, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek przeznaczonych do przeszczepienia w latach 2008-2012.

W połowie sierpnia minister zdrowia Bartosz Arłukowicz odwołał Szaflika z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki oraz szefa Banku Tkanek Oka (profesor odwołał się do sądu pracy). Resort wyjaśniał wówczas, że chodziło o "niejasności proceduralne w zakresie przeszczepu rogówki w Polsce". Zawiadomienie w tej sprawie skierowano do CBA. Biuro kilka dni później zawiadomiło prokuraturę, a ta wszczęto dochodzenie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w prywatnej, należącej do profesora klinice Centrum Mikrochirurgii Oka "Laser".