MZ: Poprawia się sytuacja finansowa szpitali

MZ: Poprawia się sytuacja finansowa szpitali
Zobowiązania wymagalne szpitali obniżają się - informuje Ministerstwo Zdrowia. Rok temu suma zobowiązań wymagalnych wszystkich szpitali wynosiła blisko 1,7 mld zł, obecnie jest to 1,47 mld zł, przy czym ponad połowa dotyczy dostaw m.in. materiałów opatrunkowych, leków oraz sprzętu.
Według resortu niższy poziom zobowiązań wymagalnych świadczy o tym, że sytuacja finansowa szpitali się poprawia. W 2004 r. zobowiązania wymagalne wynosiły blisko 5,9 mld zł, obecnie spadły do 1,47 mld zł. Co więcej, obecnie 73 proc. wszystkich SPZOZ w ogóle nie ma zobowiązań wymagalnych. Około 80 proc. zobowiązań wymagalnych w systemie szpitalnym generowanych jest przez ok. 50 szpitali, czyli jedynie 4,3 proc. działających SPZOZ. Problem z zadłużeniem mają często szpitale kliniczne czy instytuty naukowe, a więc jednostki o najwyższym poziomie referencyjności, realizujące świadczenia ostatniej szansy, gdzie trafiają pacjenci, których leczenie kosztuje znacznie więcej niż średnia krajowa.
 
- Sytuacja wciąż nie jest zadowalająca, jednak warte podkreślenia jest to, że poprawia się. Maleją zobowiązania wymagalne placówek. Owszem, zadłużenie ogółem rośnie. Od 2005 r. do 2015 r. utrzymywało poziom 10 mld zł, a od trzech lat rośnie – do 11,8 mld zł po pierwszym kwartale 2018 r. Nie jest to jednak zjawisko negatywne, ponieważ działalność szpitali mierzona przychodami wzrosła znacznie bardziej - komentuje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski . Z opracowania MZ wynika, że suma zobowiązań wymagalnych SPZOZ, dla których organem sprawującym nadzór są powiaty lub miasta na prawach powiatu  na koniec 1. kwartału 2018 roku wyniosła 537,2 mln złotych. Na koniec 2016 roku było to 685,7 mln. 
 

Czytaj: Powiaty chcą poprawy sytuacji finansowej szpitali >>