Wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, obejmuje takie podmioty jak:

1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

3) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

4) Gdański Uniwersytet Medyczny;

5) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie;

6) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

7) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

8) Instytut Sportu w Warszawie;

9) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu;

10) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

11) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

12) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu;

13) ToxLab Sp. z o.o. w Katowicach;

14) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

15) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

Czytaj: GIS: kilkanaście zgonów rocznie po dopalaczach>>>

Wszystkie podmioty w wykazie to podmioty publiczne, z wyjątkiem Laboratorium ToxLab sp. z o.o. w Katowicach, które ze względu na wysoko wyspecjalizowany zespół specjalistów wykonuje badania nie tylko na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz również prokuratury i policji oraz sądów powszechnych.

Wskazane podmioty mają ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu badań jakościowych i ilościowych substancji psychoaktywnych pod kątem określenia ich pochodzenia, mechanizmów działania, aktywności farmakologicznej oraz działań niepożądanych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 2 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 2018.