W stosunku do projektu listy refundacyjnej z dnia 19 lutego 2014 wprowadzono kilka zmian, dokonanych w wyniku prac konsultacyjnych.

Zmiany dotyczą produktów z listy aptecznej: 
    
-     dla 1 produktu zawierającego lewetiracetam w postaci roztworu doustnego nastąpił spadek urzędowej ceny zbytu o 8,72 zł;
-     dla 4 produktów nastąpiły zmiany cen detalicznych, w tym dla 3 leków zawierających wigabatrynę nastąpił wzrost ceny detalicznej o 1,76 zł, natomiast dla 1 leku zawierającego lewetiracetam nastąpił spadek ceny detalicznej o 9,15 zł;
-     dla 3 produktów (2 zawierających wigabatrynę oraz 1 zawierającego lewetiracetam) nastąpiły spadki dopłat pacjentów od 9,15 zł do 70,31 zł.

Ministerstwo przypomina też, że pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej.
 

System refundacji leków w Polsce został szeroko omówiony w komentarzu do Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który opulikowało wydawnictwo Wolters Kluwer.

Komentarz jest dostępny w księgarni Profinfo.


Oprac. Magdalena Okoniewska