Środki pochodzą z funduszy unijnych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć od 9 listopada 2015 roku do 10 grudnia 2015 roku  w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich wysyłając pytanie na adres mailowy: kursy.podyplomowe@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: 22 530 03 64, 22 530 03 89, 22 530 02 26 oraz w kwestiach związanych z informacją i promocją 22 530 01 60.

IOK planuje organizację także dwóch spotkań informacyjnych dla wnioskodawców dotyczących przedmiotu konkursu, które odbędą się w Warszawie (23 października 2015) i w Katowicach (16 listopada 2015).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.mz.gov.pl