Wśród tych zadań jest akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych, na ten cel przeznaczono 50 tysięcy zł. Na program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami przeznaczone zostało 150 tysięcy zł.

200 tysięcy zł. mogą otrzymać organizacje realizujące zadania z zakresu programu edukacyjnego skierowanego do osób z cukrzycą, który ma na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych i połączony jest z nauką samokontroli, umiejętności podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Na program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów zostanie przeznaczone 150 tysięcy zł, również taka kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy.

Termin realizacji zadań określono na okres od maja do grudnia 2017 roku. 

Zainteresowane organizacje mogą składać oferty w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Termin wyboru ofert określono na 1 kwietnia 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]