Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, „pacjent nie musi składać deklaracji w jednej przychodni”.
Według opinii MZ, „zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz projektem jej nowelizacji, polegającym na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ również deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ, pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy”. Wyjaśnia, iż „pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, że będzie to jednocześnie wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują”.
W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, iż „nie są właściwe działania podejmowane przez niektórych świadczeniodawców, którzy informują pacjentów, że są oni zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy i w związku z tym powinni na nowo wypełnić deklarację wyboru”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 12 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 13 grudnia 2011 r.