W nowo powstałej placówce znajdować się będzie internistyczna i chirurgiczna izba przyjęć wraz z poradnią leczenia bólu. Na I piętrze zlokalizowany zostanie oddział chirurgii ogólnej, a na II piętrze usytuowany będzie blok operacyjny i pododdział leczenia bólu.

Regionalne Centrum Leczenia Bólu zostanie usytuowane wzdłuż alei Niepodległości, w miejscu parkingu pomiędzy dwoma oddziałami tworząc zwartą zabudowę.  Trzykondygnacyjny podpiwniczony obiekt na planie litery „L” będzie pełnił funkcję centralną szpitala, stanowiąc równocześnie łącznik między istniejącymi budynkami Centrum.

SPZOZ w Mońkach specjalizuje się w leczeniu bólu różnego pochodzenia. Od bóli o typie neuropatycznym po te o typie neuralgii, których leczenie nie przynosi pożądanych efektów lub jest niemożliwe. Monieckie Centrum jest pierwszą placówką w województwie  podlaskim, która  otrzymała certyfikat "Szpitala bez bólu". Certyfikat ten jest nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu i stanowi potwierdzenie wprowadzenia w placówce najwyższych standardów uśmierzania bólu. Po zakończeniu rozbudowy i otwarciu Regionalnego Centrum Leczenia Bólu, stanie się ono jedną z najważniejszych tego typu placówek medycznych w Polsce.

Czytaj: Leczenie bólu w Polsce wciąż niedostateczne >>>

- Realizacja inwestycji zbliża się do końca. Za nami już prace związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego budynku, który wykonaliśmy własnymi siłami produkcyjnymi - mówi Grzegorz Pietrowski, menadżer projektu firmy Skanska. 

- Obecnie nabrały tempa prace wykończeniowe. Na budowę dostarczono już sprzęt medyczny, między innymi kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne i laparoskopowe. Ich montaż rozpocznie się w najbliższych dniach – wyjaśnia Zbigniew Makarewicz, kierownik budowy. - Ponadto w budynku zamontowane zostały dwa dźwigi osobowe i jeden towarowy oraz instalacje spełniające standardy stawiane nowoczesnym obiektom użyteczności publicznej i służby zdrowia – dodaje Makarewicz. 

Oprócz wykonania budynku przyszłego Centrum, do zadań Skanska należy także budowa łączników pomiędzy budynkami istniejącymi i projektowanym oraz budowa i remont nawierzchni istniejących ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Wykonawca odpowiada także za realizację dojazdu drogi pożarowej wraz ze zjazdem, wykonanie miejsc postojowych (od frontu budynku), przebudowę wewnętrznej drogi szpitala (od zaplecza) oraz budowę placu z podjazdem dla karetek.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi są tematem szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Jego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, z jednoczesnym omówieniem tematów, które szczególnie budzą jeszcze wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. Przekazywana wiedza opiera sie na konkretnych przykładach i orzecznictwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, iż za chwilę otworzą się nowe drogi pozyskiwania pieniędzy na dofinasowanie inwestycji z Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.profinfo.pl