Do realizacji programu zostało wybranych 29 placówek. Wśród nich większość prywatnych podmiotów: NZOZ Centrum Medyczne z Bydgoszczy, Centrum Bocian z Białegostoku, Invicta, filia w Gdańsku i filia w Warszawie, Ovum z Lublina, Kriobank z Białegostoku, Centrum Zdrowia Kielce, Gameta ze Rzgowa, Provita z Katowic, Salve Medica z Brzezin, Macierzyństwo z Krakowa, GynCentrum  Clinic z Katowic, Vitrolive ze Szczecina, Ab Ovo z Lublina, Gameta z Gdyni, Novum z Warszawy, Klinika Zdrówko z Niemcza, Novomedica z Mysłowic, GMW Embrio z Opola, Artvimed-Chrobry z Krakowa, Polak z Wrocławia, Invimed – filia w Warszawie i filia w Katowicach, Parens z Krakowa, Parens z Rzeszowa.

Wśród wybranych podmiotów są także szpitale publiczne: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Placówki otrzymały od 1,4 mln zł do ponad 18 mln zł każda. W sumie na ten cel przeznaczono 154 348 318 zł.

Kwota rozdysponowana pomiędzy placówki stanowi około 90 procent środków zabezpieczonych na realizację Programu w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku. Pozostałe około 10 procent środków, odpowiednio do każdego roku, zostanie rozdysponowane w kolejnych latach wykonywania Programu celem zapewnienia jego efektywnej realizacji. Umowy na realizację zadania  będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Udział w realizacji programu obejmuje zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń medycznie wspomaganego rozrodu, do których należą procedury związane z przygotowaniem do pobrania gamet męskich i żeńskich, ich preparatyka, tworzenie i hodowla zarodków, przechowywanie i zapewnienie bezpieczeństwa zarodków, jak również przechowywanie do czasu wykorzystania oraz transfer utworzonych zarodków do macicy, zgodnie z zasadami opisanymi w programie.

Podmioty, które zgłosiły się do udziału w programie musiały spełniać wymagania dotyczące wielkości i struktury zasobów, zatrudnionego personelu, sprzętu i aparatury medycznej, musiały także przestawić plan rzeczowo-finansowy obejmujący między innymi liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań, kosztorys oraz harmonogram realizacji zadań.