Umowy podpisali Anna Goławska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Marek Durlik, dyrektor szpitala.

Fundusze unijne pomogą doposażyć szpitalny oddział ratunkowy w nowoczesny sprzęt oraz poprawić standard pomieszczeń. Szpital zakupi między innymi aparaty RTG, USG i EKG, pompy infuzyjne i system ogrzewania pacjenta. Dzięki temu będzie można przyjmować więcej pacjentów i w lepszych warunkach.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że obecna powierzchnia szpitalnego oddziału ratunkowego tej placówki jest niewystarczająca na potrzeby osób korzystających z ze świadczeń ratownictwa medycznego. Tylko w 2015 roku z usług szpitalnego oddziału ratunkowego CSK MSWiA skorzystało około 48 tysięcy pacjentów.

W najbliższym czasie zostaną podpisane kolejne umowy na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wartość projektów wyniesie ponad 168 mln zł.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]