W odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia może między innymi przeczytać, że personel medyczny ma obowiązek udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie bliskiej. Ministerstwo uznało również, że wydana przez KPH Karta Informacji Medycznych I.C.E. jest dokumentem wystarczającym do upoważnienia partnera osoby tej samej płci do uzyskania informacji o jej stanie zdrowia.

Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia może być złożone przy przyjęciu do szpitala albo przy pierwszej wizycie w poradni. Ważne i skuteczne jest również oświadczenie sporządzone poza podmiotem leczniczym, jeśli zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podpis pacjenta. Karta Informacji Medycznych I.C.E spełnia powyższe wymagania i może być podstawą udzielenia informacji dotyczących zdrowia pacjenta.

Czytaj: Geje i lesbijki dyskryminowani w ochronie zdrowia>>>

- To bardzo pozytywny sygnał wysłany do pacjentów LGBT przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Trudności w uzyskaniu informacji o stanie zdrowia partnera to jeden z najpoważniejszych problemów z którym spotykają się osoby LGBT– podsumowuje decyzję Ministerstwa ekspert ds. zdrowia KPH, Marcin Rodzinka.  - Osobą bliską w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest między innymi małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Coraz częściej personel medyczny uznaje za osoby pozostające we wspólnym pożyciu partnerów czy partnerki tej samej płci, jednak wciąż bywa to problematyczne. Rozwiązaniem może być Karta Informacji Medycznych I.C.E. – dodaje Rodzinka.

Odpowiedź na pismo została wydana na przełomie zmiany rządu, kiedy Ministerstwem Zdrowia kierował profesor Marian Zembala  i jest uznawana za oficjalne stanowisko Ministerstwa.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł