- Osoby, którym będę miała przyjemność wręczyć w imieniu ministra zdrowia odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ofiarowały cząstkę siebie innemu człowiekowi zmagającemu się z chorobą i tym samym dołączyły do coraz liczniejszego grona żywych dawców komórek, tkanek i narządów” – powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala – nie umiem sobie wyobrazić emocji towarzyszących podejmowaniu tak trudnych, ale i doniosłych decyzji. Dlatego też wręczona dziś odznaka jest wyłącznie symbolem szlachetnego gestu, jakim jest  ofiarowanie cząstki siebie drugiej osobie.

Wiceminister Głowala podkreśliła, że nie ma bardziej skutecznego sposobu szerzenia w społeczeństwie idei honorowego dawstwa i solidaryzmu z osobami potrzebującymi pomocy niż ofiarowanie im cząstki siebie.
- Świadoma tego, że każdy z nas może potrzebować pomocy, pragnę podkreślić, że nie ma większego daru niż dar życia, dlatego dawcom przeszczepu należą się nie tylko słowa podziękowania, ale i nasz szacunek. Wyrazem tego szacunku jest ta odznaka – dodała.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: profesor Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, profesor Sławomir Nazarewski – konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Artur Kamiński – dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Anna Pszenny – koordynator transplantacyjny.

Uroczystości nadania odznaczeń odbywają się od 2010 roku i stanowią ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. W latach 2009–2016 odznakę „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z legitymacją odebrało 1066 dawców.

W bieżącym roku odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odebrało 146 dawców.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]