Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Od tej reguł są przewidziane liczne wyjątki. Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń ginekologa i położnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry. Nie jest ono także wymagane od osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, od inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Bez skierowania mogą także korzystać z leczenia odwykowego osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, a także uprawnieni żołnierze lub pracownicy i weterani w zakresie chorób lub urazów nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami.

Plany ministerstwa dotyczą wprowadzenie skierowań do niektórych ze specjalistów – do okulisty i dermatologa (wenerologa). Takie rozwiązanie miałoby skrócić kolejki oczekujących do tych lekarzy.
Nad rozwiązaniem takim pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia, przede wszystkim powołany w styczniu na stanowisko wiceministra Piotr Warczyński.

Kolejki do lekarzy jako jeden z problemów systemu ochrony zdrowia stały się głównym tematem dyskusji pod koniec roku 2013.

Zespół do spraw ich zlikwidowania powołał także Narodowy Fundusz Zdrowia.

Premier Tusk w grudniu 2013 dał ministrowi zdrowia czas do końca marca 2014 na przedstawienie koncepcji zmian w systemie, które rozwiążą ten problem.

Magdalena Okoniewska
Źródło: własne