Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami pracowników sektora ochrony zdrowia. Spotkanie było poświęcone wynagrodzeniom tej grupy pracowników. Minister zapowiedział podjęcie działań systemowych w tej sprawie.

Konstanty Radziwiłł poinformował między innymi podczas dyskusji, że zlecony został raport dotyczący wynagrodzeń pracowników w systemie ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej.

Zapowiedział także kolejne spotkania, na których omawiane będą założenia do rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń. Najbliższe zostało wyznaczone na przełom stycznia i lutego 2016 roku.

Podwyżki dla lekarzy jako problem konieczny do rozwiązana „od zaraz” to jeden z postulatów zgłoszonych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

OZZL zaproponował wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, których płace są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia, czyli stażystów - do 3,5 tys. złotych (obecnie 2007 zł), rezydentów (nie zmienianego od 7 lat) do 4400 zł (obecnie 3170 zł) oraz 4800 zł po 2 latach rezydentury (teraz 3458 zł), a w specjalizacjach deficytowych odpowiednio do 4900 i 5300 zł.

Związek zaproponował także wzrost wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Teraz miesięczna płaca zasadnicza lekarza specjalisty wynosi od 1860 do 3950 zł. Związek postulował, aby płaca lekarza specjalisty wynosiła „3 średnie krajowe”, czyli około 12000 zł.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2015 r.