W 2017 roku funkcjonowało w sumie 257 placówek dziennego pobytu dla seniorów. W porównaniu z 2015 rokiem liczba placówek wzrosła o 160. W ciągu dwóch lat dofinansowanie na funkcjonowanie otrzymało 221 placówek, w tym 97 w 2016 roku i 124 w 2017 roku.

Ministerstwo realizuje także rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych (program ASOS). Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów. Chodzi u o edukację osób starszych, aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypację społeczną osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

W ciągu dwóch lat realizacji programu ASOS liczba zaktywizowanych seniorów wzrosła z 333 849 do 641 747. W 2016 roku na realizację programu ASOS zostało przeznaczone 38,340 mln złotych. Na 2017 rok wydatki zaplanowano na poziomie 39,005 mln złotych. Łącznie w ciągu dwóch ostatnich lat rząd przeznaczył na realizację programu ASOS prawie 80 mln złotych.

Od grudnia 2016 roku Ministerstwo Rodziny realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Jej celem jest podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Do realizacji przedsięwzięcia włączyli się partnerzy: ZUS, Poczta Polska S.A. oraz TVP S.A.

W ramach kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” zostały zrealizowane trzy obszary tematyczne kampanii: „Bezpieczny senior w swoim domu – jak nie stać się ofiarą oszustów?”, „Zasady bezpiecznego seniora konsumenta” oraz „Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki”.

Oprócz tego zostało rozdysponowanych ponad 20 tysięcy ulotek i plakatów. Odbyło się też 5 konferencji regionalnych, a kolejne 2 są zaplanowane. W ramach kampanii w TVP zostały wyemitowane też 4 audycje telewizyjne. Tyle samo audycji zostanie wyemitowanych jeszcze do końca 2017 roku. Przygotowywane są materiały do publikacji w Internecie, radiu i telewizji.

Źródło: www.mpips.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]