Tematami przewodnimi spotkania będzie poprawa dostępności chorego podstawowej opieki zdrowotnej do leczenia specjalistycznego, telekonsultacja jako nowa forma współpracy lekarza POZ ze specjalistą i ośrodkiem referencyjnym, nowoczesne pielęgniarstwo w Polsce – nowe możliwości i nowe wyzwania oraz poprawa bezpieczeństwa chorych i jakości leczenia poprzez wprowadzenie od 1 września 2015 roku okołooperacyjnej i okołozabiegowej karty bezpieczeństwa chorego, co będzie stanowiło nowy ważny standard w medycynie zabiegowej w Polsce.

W spotkaniu oprócz ministra zdrowia profesora Mariana Zembali będą uczestniczyć także: minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk oraz przedstawiciele Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Będzie to drugie spotkanie z cyklu, który minister Marian Zembala zapowiedział w dniu swojego zaprzysiężenia 16 czerwca 2015 roku. Mówił wówczas, że co czwartek będzie odwiedzał  inną placówkę medyczną i rozmawiał na temat problemów systemu ochrony zdrowia.

Czytaj: Profesor Zembala: zaczynam od bezpieczeństwa dziecka >>>

Spotkanie odbędzie się w Filharmonii Zabrzańskiej, będzie trwało od 11.00 do 15.00. Program spotkania jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia.