O interpretację zapytało centrum medyczne, które świadczy usługi medyczne fakturowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwolnione z VAT. Poza tym świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Pytanie dotyczyło tego, czy jeśli obrót na rzecz osób fizycznych przekroczy 20 tys. zł, to trzeba ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej mimo faktur.

Czytaj:
 SP ZOZ świadczący usługi odpłatne musi posiadać kasę fiskalną>>>

Minister finansów odpowiedział, że w takim przypadku placówka straci prawo do zwolnienia z kasy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym osiągnie obroty ponad 20 tys. zł. Bez znaczenia jest, że do wszystkich transakcji wnioskodawca wystawia faktury. Podstawą jest ewidencja za pomocą kasy rejestrującej.

Cały artykuł www.rp.pl