Ponieważ narzędzie to będzie skierowane do przedstawicieli oświaty oraz ochrony zdrowia, organizator przedsięwziecia poszukuje przedstawicielek / - li dwóch grup zawodowych:
1. Ochrony zdrowia (w tym również osoby, które pracują w placówkach ochrony zdrowia, a nie mają wykształcenia medycznego)
2. Oświaty (osoby pracujące w szkołach, przedszkolach, świetlicach, poradniach, innych placówkach oświatowych)
do wzięcia udziału w pilotażu narzędzi do diagnozowania przemocy w rodzinie pod nazwą „Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie”.

O PROJEKCIE
Projekt jest realizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (placówka Instytutu Psychologii Zdrowia) i ma za zadanie usprawnić system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Polega na przygotowaniu i przepilotowaniu kwestionariusza do oceny ryzyka występowania przemocy, który będą mogli wykorzystywać pracownicy placówek ochrony zdrowia oraz placówek oświatowych. Kwestionariusz ma pomóc w oszacowaniu poziomu zagrożenia przemocą domową oraz wskazać możliwe drogi postępowania (algorytm).

O PILOTAŻU
Celem pilotażu jest przetestowanie narzędzia oraz wykluczenie ewentualnych błędów i naniesienie korekt przed wprowadzeniem go do powszechnego użytku.
Pilotaż rozpocznie się jednodniowym seminarium organizacyjnym, służącym wprowadzeniu w tematykę i objaśnieniu zasad stosowania narzędzia. Udział w seminarium jest OBOWIĄZKOWY dla osób biorących udział w pilotażu. Spotkanie jest zaplanowane na 24 września (środa). Odbędzie się w Warszawie, od godziny 10:00 do godz. 15:00 (nie pokrywamy kosztów dojazdu).

Uczestnicy pilotażu zostaną poproszeni o stosowanie kwestionariusza w sytuacjach, kiedy będą podejrzewać występowanie przemocy domowej u kogoś z ich uczniów, pacjentów, klientów. Użycie kwestionariusza i algorytmu postępowania będzie można na bieżąco omawiać i konsultować z ekspertem. Na zakończenie pilotażu każdy z uczestników przygotuje raport o wadach i zaletach tego narzędzia.
Pilotaż będzie trwał 6 miesięcy (wrzesień 2014 r. – luty 2015 r.).

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW   
- reprezentowanie którejś z dwóch grup zawodowych: ochrony zdrowia lub oświaty;
- zainteresowanie tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podstawowe przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- możliwość udziału w jednodniowym seminarium, organizowanym w Warszawie w dniu 24.09.2014 roku.
Za udział w pilotażu i przygotowanie końcowego raportu uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł brutto (za cały pilotaż, płatne po jego zakończeniu).

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.niebieskalinia.pl/algorytmy/.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w pilotażu prosimy o wysyłanie swoich CV na adres mailowy: m.zych@niebieskalinia.pl. Organizatrozy proszą o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.
Termin nadsyłania zgłoszeń – 05.09.2014 roku.
Organizatorzy pilotażu informują, że skontaktują się tylko z wybranymi osobami.

Jak podkreślają organizatorzy, projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.