Od momentu wprowadzenia w życie aktualnie obowiązującego algorytmu nie stosuje się wskaźnika zróżnicowanego kosztu jednostkowego świadczenia – liczonego oddzielnie dla każdego oddziału wojewódzkiego NFZ – uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę gospodarstwa domowego w danym województwie.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że wpływa to szczególnie na ograniczenie dostępności do świadczeń dla pacjentów poprzez dłuższe kolejki do specjalistów, brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców, a także finansowania nowych zadań oraz rozszerzenia zawartych kontraktów związanych z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych.

Czytaj: Szpitale powiatowe apelują o więcej pieniędzy na kontrakty>>>

Niedofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej było głównym tematem spotkania przedstawicieli samorządu województwa z przewodniczącymi rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rad nadzorczych spółek podległych samorządowi województwa mazowieckiego oraz reprezentantami Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.