3 grudnia 2012 r. w Sejmie, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, odbyło się spotkanie Ewy Kopacz z osobami niepełnosprawnymi. Otwierając spotkanie, Marszałek Kopacz powiedziała, że osoby niepełnosprawne są dzielne, bo mimo ograniczeń funkcjonują w codziennym życiu. Tym samym dają świadectwo nam wszystkim, że „można żyć aktywnie i funkcjonować w pracy, w rodzinie, w kulturze, w przestrzeniu publicznej, jak również z sukcesem uprawiać sport i zdobywać medale”.

Ewa Kopacz podkreśliła, że „obowiązkiem władzy publicznej jest zlikwidowanie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym”. Zapewniła też, że będzie wspierać osoby niepełnosprawne w walce z uprzedzeniami i przypomniała, że 6 września br. Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością, której istotą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym.

Marszałek Ewa Kopacz, wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą, wręczyła nagrody uczestnikom paraolimpiady, ufundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest świętem obchodzonym corocznie 3 grudnia, od czasu ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl