Program „Zdrowe płuca Lubuszan” realizowany był w roku 2015 oraz w 2016. Wówczas też przeznaczono na ten cel po 200 tys. zł. W realizacji programu wzięły udział 4 lubuskie szpitale: Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze, Wielospecjalistyczny Wojewódzki Szpital w Gorzowie Wlkp., Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu oraz Szpital 105 w Żarach.  

Program adresowany jest do grupy podwyższonego ryzyka – do palaczy. 

-  Okazało się, że jego realizacja jest niesłychanie ważna. W pierwszej edycji programu zdiagnozowano 30 zachorowań na raka płuc. W roku 2016 wykrywalność była jeszcze większa, co jest bardzo niepokojące – wykryto 38 zachorowań. Można więc powiedzieć, że wdrażając ten program uratowaliśmy życie tym ludziom. Dlatego to robimy – podkreśla marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. 

W roku 2017 środki na realizację programu pochodzić będą także z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 - Wystąpiliśmy do wojewody lubuskiego o wydanie niezbędnej opinii– wyjaśnił Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W roku 2017 przygotowywany jest także program związany z profilaktyką cukrzycy, która jest jedną z najczęstszych chorób wśród Lubuszan. 

- Najważniejsze jest to, że uzyskaliśmy pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. W marcu planowane jest rozpoczęcie konkursu – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. 

 [-OFERTA_HTML-]


Samorząd województwa już od kilku lat prowadzi działania związane z profilaktyką cukrzycy.  - Podnosimy świadomości w tym zakresie. Promujemy zdrową dietę. Lubuskie od 8 lat jest w ogólnopolskim konkursie Trzymaj formę, którego celem jest  promocja zdrowego stylu życia – dodaje E. Polak.

Samorząd województwa złożył także projekt o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego działań związanych z profilaktyką raka jelita grubego. Pieniądze mają zostać przeznaczone na badania.

W województwie lubuskim odnotowuje się liczbę zgonów kobiet chorujących na raka szyjki macicy powyżej średniej krajowej. Podobne wskaźniki dotyczą zgonów związanych z chorobami układu krążenia. Lubuszanie żyją przeciętnie rok krócej niż średnia krajowa. Mężczyźni - 74 lata, kobiety - 81 lat.
 

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]