Otrzymał on dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 3,5 mln zł.
- Tak dużych pieniędzy na profilaktykę jeszcze nie mieliśmy. Te pieniądze będą skierowane przede wszystkim do mieszkańców w tych rejonach województwa, gdzie jest najtrudniej, bo pacjenci się nie zgłaszają na badania lub tych badań przeprowadzono najmniej– wyjaśnia marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Z programów będą mogły skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat (w przypadku programu wczesnego wykrywania raka piersi), kobiety w wieku 25 do 59 lat (w przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy) oraz  osoby w wieku 55-64 lata lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP (program profilaktyki raka jelita grubego).

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Simontonowski Instytut Zdrowia, „VITA”, z Zespołem Lekarza Rodzinnego S.C Elżbieta Tomiak i Wspólnicy z Otynia , Przychodnią Lekarską Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska z Nowego Miasteczka, Biurem Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z Zielonej Góry oraz Zdrojową Clinic Lubuskim Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski z Zielonej Góry. 

- Rak jelita grubego według statystyk zajmuje poczesne miejsce wśród chorób nowotworowych. Najczęściej pierwsze. Wczesne wykrycie raka bądź stanów przedrakowych pozwala na wyleczenie tej choroby. Rak jelita grubego rozwija się podstępnie i w pierwszym okresie nie daje żadnych objawów. Naszym zadaniem jest wykonanie badań kolonoskopowych. Chcielibyśmy, aby Lubuskie poprawiło swoje statystyki na tle kraju w tym zakresie – wyjaśnił dr Dariusz Giezowski, dyrektor Zdrojowa Clinic, konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii. Bardzo ważną rolę w realizacji projektu odgrywać będą także lekarze rodzinni, których zadaniem będzie informowanie oraz kierowanie na badania.

Umowa na realizację projektu zakładającego przeciwdziałanie nowotworom została już podpisana.
 -  Lada dzień ruszamy, przygotowujemy się do szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-promocyjnej. Liczymy w tym zakresie na współpracę z samorządem najniższego szczebla. W ramach projektu będą finansowane również koszty dojazdu na takie badania – wyjaśnia Toamsz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL. Aby jeszcze bardziej ułatwić pacjentom skorzystanie z badań w ramach projektu, utworzonych zostanie 16 punktów konsultacyjnych, w których zainteresowani otrzymają wszelką pomoc oraz informacje.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Beneficjentem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
- Mamy doświadczenie w tym zakresie. Możemy być przykładem dla innych urzędów w Polsce, ponieważ realizujemy za własne pieniądze program „Zdrowe płuca Lubuszan”, w ramach którego przebadanych zostało tysiąc osób – wyjaśniała marszałek Polak.

Marszałek poinformowała także, że przygotowywany jest duży projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu rehabilitacji medycznej osób powracających do pracy. Jego partnerami będą Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]