Jednocześnie sejmik wyraził także zgodę na sprzedaż przez województwo lubelskie na rzecz Uniwersytetu Medycznego działki o powierzchni 0,1402 ha, położonej w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej 58. Na tej działce znajduje się siedziba Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej.

Obie placówki, których dotyczy porozumienie, są w gestii samorządu wojewódzkiego.

Samorząd województwa lubelskiego jest podmiotem tworzącym dla 21 jednostek ochrona zdrowia, w tym 14 jednostek lecznictwa stacjonarnego, 3 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego oraz 4 jednostek ratownictwa medycznego.