Dzięki wsparciu z RPO w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny zostaną wyposażone oddziały: chirurgii ogólne, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno -położniczy, a także pracownia endoskopowa, pracownia rentgenodiagnostyki oraz pracownia USG.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt diagnostyczny i sprzęt na blok operacyjny.

W szpitalu w Lubaczowie działają oddziały: pediatryczny, rehabilitacyjny, neonatologiczny, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczy, anestezjologii i intensywnej terapii oraz SOR. Działają tutaj także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz ZOL.

Kontrakt placówki z NFZ zawarty na rok 2017 ma wartość ponad 34 mln zł.

Źródło: www.podkarpackie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]