Nowy dyrektor ukończył w 1981 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe „Restrukturyzacja, sanacja, upadłość w europejskiej firmie” prowadzone przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie. Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od 2012 roku pełnił funkcje kierownicze w Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ w Warszawie, najpierw jako zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, następnie jako dyrektor naczelny tego szpitala. Od 1 lutego 2017 był pełnomocnikiem dyrektora ds. kontrolingu w tej placówce.

Nowy dyrektor zapowiedział kontynuowanie rozpoczętych w łomżyńskim szpitalu inwestycji.

Samorząd województwa podlaskiego w latach 2010 - 2016 na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekazał 229 006 434 zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Dla szpitala w Łomży na realizację inwestycji  i dofinansowanie projektów unijnych w latach 2010 – 2016 przekazano 34 585 096 zł.

Zadania modernizacyjne i remontowe wykonane w szpitalu w ostatnich latach to między innymi dokończenie remontu pomieszczeń na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem patologii ciąży, adaptacja pomieszczeń na potrzeby przychodni chorób płuc i gruźlicy z poradnią bronchoskopową oraz doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem patologii ciąży, a także adaptacja  istniejącej stacji łóżek oraz stacji dializ na potrzeby oddziału nefrologicznego ze stacją dializ, modernizacja i doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Przebudowane i zmodernizowane zostały także pomieszczenia w pawilonie szpitalnym C – II piętro na potrzeby oddziału położniczego z traktem porodowym wraz z niezbędnym sprzętem i aparaturą medyczną, kupowany był sprzęt i aparatura medyczna.

Szpital w Łomży posiada 22 oddziały (w tym SOR), prowadzi także ponad 20 poradni specjalistycznych, pracownie i zakłady diagnostyczne, oddziały rehabilitacji, a także oddziały psychiatryczne - dzienny i stacjonarny oraz poradnię psychiatryczną.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2017 ma wartość prawie 76 mln zł.


Źródło: www.wrotapodlasia.pl