17 października 2014 r. otwarta została wyremontowana przychodnia działająca w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 6. Placówkę prowadzi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Rozbudowa placówki było jedną z największych inwestycji SPZZLO w ostatnich latach.

Pierwszy etap inwestycji, obejmujący wzniesienie nowego budynku oraz połączenie go z obiektem dotąd istniejącym, rozpoczęły 30 czerwca 2010 r. początkowe prace budowlane. 14 września 2010 wmurowano kamień węgielny, natomiast 26 października 2011 r. nastąpiła uroczystość otwarcia placówki.

Koszt wybudowania oraz wykończenia nowego obiektu wyniósł 3,8 mln zł, z czego 2,8 mln pokryto ze środków własnych Zakładu. Inwestycję wsparła dotacja z Gminy Łomianki w wysokości 1 mln zł. Wzniesiono budynek o powierzchni około 980 mkw, wyremontowano piwnice w starym budynku przychodni, wykonano przyłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz gazowe na terenie działki, utwardzono i zagospodarowano teren wokół przychodni, wybudowano parking, wyremontowano kotłownię oraz wymieniono okna w piwnicach.

Budynek przychodni przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażając go w specjalny podjazd oraz windy. W nowym budynku działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia „K” oraz pracownia diagnostyczna. Do poradni POZ zadeklarowanych jest ponad 11 tysięcy pacjentów, co stanowi prawie połowę populacji gminy.

Niedawno zakończony drugi etap inwestycji objął generalny remont oraz termomodernizację starej części przychodni, działającej w obiekcie o powierzchni około 430 mkw. Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mln zł, z czego ponad 200 tysięcy zł stanowiły środki własne Zakładu, natomiast około 1,3 mln zł stanowiła dotacja z gminy Łomianki. Wyremontowana części przychodni zostanie przeznaczona na bardzo potrzebne usługi specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej, kardiologii, neurologii oraz urologii.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.spzzlo.pl, stan z dnia 23 października 2014 r.