Projektodawca przyjął założenie, że podejmowanie przez osoby chorujące pracy wolontarystycznej może skutecznie je aktywizować i być doskonałą formą integracji ze społeczeństwem.

Adresatami projektu są przede wszystkim środowiskowe domy samopomocy ale również domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, szpitalne oddziały dzienne i inne placówki, instytucje i organizacje pozarządowe, które na co dzień zajmują się aktywizacją społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie będących w takim stanie zdrowia, który pozwala im na podejmowanie prostych lub bardziej skomplikowanych prac wolontarystycznych.

Poza tym, od stycznia 2014 roku dystrybuowany jest podręcznik opisujący sposób stosowania opracowanej metody. Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny jest po wypełnieniu formularza na stronie projektu. Wersje papierowe będą wysyłane do wybranych placówek mieszczących się na terenie woj. łódzkiego i są dostępne bezpłatnie w biurze projektu w Łodzi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.