Ze szkoleń skorzystało 700 pracowników. Byli to kierowcy autobusów, motorniczowie, pracownicy nadzoru ruchu oraz zakładu przewozu osób niepełnosprawnych a także kontrolerzy biletów, którzy na co dzień mają kontakt z pasażerami, ale potencjalnie mogą uratować życie również przypadkowym przechodniom, a także kierowcom innych pojazdów (np. rowerzystom).

Szkolenia prowadzili ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w karetkach pogotowia ratunkowego. Zajęcia praktyczne w małych, ośmioosobowych grupach dawały uczestnikom szkolenia możliwość wielokrotnego powtarzania każdego ćwiczenia. Dzięki temu można było dokładnie zapamiętać algorytm postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia.

W programie był także moduł poświęcony pomocy niemowlętom i małym dzieciom. Ćwiczono także resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu AED czyli przenośnego defibrylatora.

MPK-Łódź planuje organizację kolejnych szkoleń dla swoich pracowników.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło MPK Łódź