Są to kategorie: zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów, zarządzanie finansami, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz informatyzacja.

Konkurs skierowany był do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

W projektach z  obszaru zarządzania bezpieczeństwem pacjentów główna  uwaga została skoncentrowana na podniesieniu jakości obsługi pacjentów, ograniczeniu zdarzeń medycznych oraz poprawie komunikacji pomiędzy białym personelem medycznym a pacjentami i ich bliskimi.

Prace z zakresu zarządzania finansami dotyczyły głównie wdrożonych rozwiązań innowacyjnych związanych z controllingiem, rachunkowością zarządczą (np. budżetowanie, benchmarking, rachunkowość odpowiedzialności), optymalizacją kosztów świadczeń zdrowotnych, strategicznym zarządzaniem finansami, jak też pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową.

Projekty z obszaru zarządzania infrastrukturą zostały zogniskowane wokół  rozbudowy, modernizacji i optymalizacji infrastruktury szpitalnej (budowlanej i technicznej) i aparatury medycznej.

Z kolei projekty dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim poruszały kwestie związane z wprowadzeniem procedur usprawniających zarządzanie personelem,  poprawę relacji i komunikacji między pracownikami, doskonalenie systemu  motywacji, efektywności i bezpieczeństwa pracowników.

Każdy projekt zawierał informacje dotyczące podmiotu leczniczego, członków  zespołu realizującego zgłaszany projekt oraz jego opis: nazwa, źródła finansowania, okres realizacji, stan początkowy, postawione cele, beneficjentów, uzyskane rezultaty, opis działań promujących projekt, problemy i przeszkody związane z jego realizacją oraz sposoby ich rozwiązania.

Opisy wszystkich projektów, a także szczegółowe informacje na temat konkursu, zarówno jego tegorocznej edycji, jak i pierwszej, która odbyła się w roku 2013, zawarte są w książce „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”. Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Jako podsumowanie Konkursu dzisiaj odbędzie się także konferencja, w której udział wezmą między innymi: Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, Wiesława Kłos, pełniąca obowiązki prezesa NFZ, profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Marcin Stępień, dyrektor segmentu ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, a także Anna Ziółko ze Stowarzyszenia Higiena Lecznictwa, Przemysław Silicki, dyrektor ds. medycznych Bródnowskiego Szpitala Klinicznego, Stanisław Pitucha, wiceprezes AMG Finanse, Adam Roślewski , prezes spółki Know How, Rafał Rudka z Europejskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz wielu innych ekspertów rynku medycznego.

Szczegółowe informacji o konferencji znajduję się na stronie

http://www.konferencja.abc.com.pl