Na stronie NFZ ukazał się projekt nowego zarządzenia informatycznego realizującego ustalenia z grudnia 2014 oraz zarządzenie prezesa Funduszu Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie wprowadzenia w życie pierwszej zmiany finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 2015 rok.

 – Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni szybkim tempem wprowadzenia ustalonych w grudniu 2014 zmian – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.  

Zmiany planu finansowego na 2015 to efekt długotrwałych negocjacji między PPOZ a ministrem zdrowia, które w grudniu 2014 zakończyły się zawarciem porozumienia. Lekarze rodzinni skupieni wokół PPOZ wywalczyli blisko 1,1 miliona więcej na udzielanie świadczeń medycznych. Ma to związek ze zwiększoną liczbą obowiązków, w tym głównie realizacją pakietu onkologicznego i antykolejnkowego. Zamieszczone na głównej stronie zarządzenie prezesa NFZ z dnia  16 stycznia 2015 roku uwzględnia zwiększenie pozycji B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 723.171 tysięcy złotych, i to zarówno na podstawową opiekę zdrowotną jak i na ambulatoryjna opiekę specjalistyczną oraz na leczenie szpitalne.

Czytaj: PPOZ przyjmie warunki Ministerstwa Zdrowia >>>
 

- Na sprawy informatyczne w zakresie deklaracji oraz eWUŚ  czekaliśmy, bo one są potrzebne do bieżących rozliczeń. Natomiast jesteśmy zaskoczeni, że zmiany finansowe  wprowadzane są już w styczniu, bo dotychczas był to marzec, a najczęściej maj. Ale rozumiemy, że właśnie rozpoczęła się realizacja pakietu onkologicznego. Uważamy, że to bardzo dobry kierunek i oczekujemy kolejnych zmian, na których skorzystają Podstawowa opieka zdrowotna ale również i szpitale oraz przychodnie– podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.