Pacjenci są kierowani przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej do AOS z powodu:

1) braku możliwości przeprowadzenia prostych i tanich badań diagnostycznych na poziomie POZ np. spirometria, badania hormonalne np. PRL, fT4, fT3, PSA, badanie ultrasonograficzne tarczycy, ECHO serca, Holter EKG,Holter RR umożliwiających postawienie prawidłowej diagnozy

2) w celu potwierdzenia rozpoznania i leczenia przez specjalistę,prowadzonego już przez Lekarza Rodzinnego w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i otrzymania „Zaświadczenia dla lekarza POZ/ lekarza kierującego” na druku zgodnym z załącznikiem nr 6 NFZ do Zarządzenia 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 7 listopada 2012 roku i poprzednich

3) w celu wykonania badań diagnostycznych w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, które umożliwiają pacjentom refundację leku zgodnie z Ustawą refundacyjną z 12.05.2011 roku np. spirometria a refundacja leku Spiriva.

Organizacja ochrony zdrowia finansowana ze środków publicznych w Polsce należy do zakresu ustawowych obowiązków NFZ i MZ i jej nadrzędnym celem powinno być takie gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi, by do świadczeń zdrowotnych był równy dostęp, zgodny z konstytucyjnym prawem do leczenia każdego obywatela niezależnie od jego sytuacji materialnej - czytamy w liście skierowanym do MZ i NFZ.

Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków oczekuje od MZ i NFZ, że zostaną usunięte wszelkie przeszkody formalnie w wykonywaniu przez lekarzy tego do czego zostali przygotowani, a mianowicie diagnozować i leczyć pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą.

Źródło: www.lakarzepraktycy.pl