Wprowadzenie karty kontrolnej – narzędzia podobnego do tego, którego używa pilot przed startem samolotu, by sprawdzić stan bezpieczeństwa wszystkich procedur – Ministerstwo Zdrowia zapowiadało pół roku temu, kiedy to w jednym z warszawskich szpitali pacjentowi omyłkowo wycięto zdrową nerkę zamiast narządu zaatakowanego nowotworem. – Trwają prace nad opracowaniem regulacji. Zostaną zawarte w rozporządzeniu regulującym kształt dokumentacji medycznej – mówi Agnieszka Gołąbek, rzecznik resortu zdrowia.