Minister zdrowia podpisał dzisiaj decyzję o objęciu refundacją leku Lynparza. Będzie on dostępny bezpłatnie dla pacjentek w ramach programu lekowego „Leczenie podtrzymujące Olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)”.

Zdaniem resortu refundacja leku Lynparza zapewni pacjentkom z zaawansowanym nowotworem jajnika skuteczną i bezpieczną farmakoterapię.

 [-DOKUMENT_HTML-]