Komisja Europejska zakupiła ponad 10 tysięcy cykli leczenia preparatem tecovirimat.  Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała, że oprócz ponad 330 tys. szczepionek już zakupionych przez UE, zakup tecovirimatu pomoże państwom członkowskim zapewnić opiekę większej liczbie pacjentów w Europie. - Spadek liczby przypadków małpiej ospy w UE jest zachęcający, ale nie oznacza to, że zagrożenie minęło ani że możemy obniżyć czujność. Gotowość to fundament naszej Europejskiej Unii Zdrowia - wskazała komisarz.

Cykle leczenia tecovirimatem są dostępne dla wszystkich państw uczestniczących w Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludności. Tecovirimat jest produkowany przez firmę farmaceutyczną Meridian/SIGA.

Czytaj w LEX: Postępowanie z pacjentem z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia małpią ospą - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

Ostry przebieg małpiej ospy

– Apelujemy do władz państwa, by podjęły działania na rzecz sprowadzenia leku zawierającego tekowirymat do Polski. Placówki ochrony zdrowia nie mają możliwości dokonania zakupu we własnym zakresie. Konieczne jest porozumienie na szczeblu rządu – podkreśla RPL OIL w  Warszawie Monika Potocka. O zainteresowanie się sprawą poprosiła również Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 

Interwencja wynika z sygnałów, jakie do biura RPL wpłynęły z jednego ze szpitali, a dotyczyły pogarszającego się stanu zdrowia grupy pacjentów z ostrym przebiegiem małpiej ospy. Z informacji przekazanych rzecznikowi wynika, że są oni narażeni na trwały uszczerbek na zdrowiu np. utratę wzroku właśnie z powodu nieefektywnego leczenia małpiej ospy.

Jak zaznacza rzeczniczka, małpia ospa w większości przypadków ma łagodny przebieg, ale gdy jest on ostry, konieczne jest leczenie celowane z użyciem rzadkiego leku prowadzonego do użycia kilka lat temu. Leki zawierające tekowirymat są jednak niedostępne na polskim rynku.

Apel o sprowadzenie szczepionek dla lekarzy

Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie  wezwała także do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do sprowadzenia na rynek krajowy szczepionki przeciwko wirusowi ospy małpiej. Jej zdaniem w pierwszej kolejności szczepieni powinni być lekarze, którzy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych są najbardziej narażeni na zakażenie wirusem. 

Od początku epidemii małpiej ospy KE uważnie śledzi rozwój choroby w Europie i wspiera wysiłki wszystkich państw członkowskich. Zakup i przekazanie ponad 330 tys. szczepionek wyprodukowanych przez firmę Bavarian Nordic to tylko jeden z przykładów wsparcia udzielanego państwom członkowskim UE.

Małpia ospa jest chorobą zakaźną

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa. Zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się na resztę ciała. 

31 maja weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 maja w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej. Ma ono umożliwić wdrożenia procedur podjętych w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby. 

Z kolei zmienione rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji przewiduje objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chorej na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności (u której stwierdzono zakażenie lub chorej oraz podejrzanej o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią) niewymagające hospitalizacji.