W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazówwzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii.

Karta lokalizacji przy przylocie do Polski

Rozporządzenie wprowadza przpisy dotyczące elektronizacji procesu składania kart lokalizacji podróżnego przez osoby przekraczające granicę Polski samolotem, a także zmienia przepis dotyczący wydawania oraz wystawiania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Podróżny przed wjazdem do Polski powinien wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji, a jeśli nie będzie to możliwe - karty w wersji papierowej będzie zbierał personel w samolotach - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, odnosząc się do noweli rozporządzenia. Jak wyjaśnił,  powinien ją każdy podróżny wypełnić przed wyjazdem. Minister dodał, że jeśli nie będzie to możliwe, to personel pokładowy w samolotach będzie rozdawał i zbierał karty wypełnione odręcznie przez pasażerów. - Ta karta będzie jednym z warunków przekroczenia granicy, wjazdu do Rzeczpospolitej pod względem epidemiologicznym, pandemicznym - mówił.

Rozszerzona zostaje grupa osób zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski m.in. o dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej oraz osoby przekraczające granicę zewnętrzną "w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID".

Zmodyfikowany został też przepis dotyczący listy państw, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną. 

Z Turcji też bez kwarantanny

Wiceminister spraw zagranicznych przypomniał, że do tej pory rozporządzenie mówiło o tym, iż z kwarantanny zwolnione są dwie kategorie osób: wjeżdżające do Polski ze strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - Teraz dodajemy kolejny element, że zwalniane z tej kwarantanny będą również osoby, które przylatują z kraju, z którym RP ustaliła szczególne zasady wjazdu ruchu osobowego w okresie pandemii. Te osoby także będą zwolnione z kwarantanny, nie będą musiały odbywać tej 10-dniowej kwarantanny - wyjaśnił.

A uczestniczący w tej samej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski dodał, że chodzi o Turcję, która jest w okresie wakacji częstym celem podróży. - Są właśnie prowadzone rozmowy z Turcją, czyli osoby, które nie mają certyfikatu, nie są w pełni zaszczepione, będą testowane po stronie Turcji i wszystkie osoby, które są zdrowe, będą mogły przyjechać do Polski bez tego okresu 10-dniowej kwarantanny. Pozostałe osoby zostaną w Turcji i będą czekały okres izolacji - mówił.

Przepisy dotyczące kwarantanny weszły w życie od dnia następnego po opublikowaniu rozporządzenia, czyli od soboty 10 lipca, a te dotyczace kart lokalizacji podórżnych i zasad wydawnia certyfikatu Covid po siedmiu dniach. 

Czytaj: Zmiana - kwarantanna dla przybywających spoza UE i strefy Schengen>>