Przywracamy kwarantannę dla osób przyjeżdzających zza granicy. Kwarantanna będzie obowiązywała przyjeżdzających z państw niebędących w strefie Schengen i nienależących do europejskiego obszaru granicznego. Zacznie obowiązywać od północy w środę, będzie 10-dniowa, ale po 7 dniach jest możliwość zwolnienia z niej w przypadku negatywnego wyniku testu - zapowiedział w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że to działanie ma na celu uchronienie Polaków przed nowymi wariantami wirusa. - Uruchomiliśmy system monitorowania mutacji koronawirusa. W Polsce przybywa nowych mutacji - powiedział.

W środę po południu zasady te znalazły się w znowelizowanej wersji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od północy w czwartek 24 czerwca. 

Od północy ze środy na czwartek, przylatujący na warszawskie Lotnisko Chopina z państw nienależących do strefy Schengen, podczas kontroli paszportowej zostaną automatycznie skierowani na kwarantannę przez funkcjonariusza Straży Granicznej - powiedział  rzecznik portu Andrzej Klewiado.

Ponieważ jednak okazało się, że nie wszystko jest jasne, rząd postanowił doprecyzować te zasady i w piątek ukazała się nowa wersja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ograniczenia, bo nowa mutacja wirusa jest w Polsce

Wcześniej, bo od rana w środę 23 czerwca obowiązywała 7-dniowa kwarantanna dla osób przybywających z Wlk. Brytanii. 

Więcej: Tygodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wlk. Brytanii>>

Wiceminister podczas środowej konferencji prasowej powiedział, że są doniesienia o pojawianiu się kolejnych mutacji o wiele bardziej zakaźnych od "bardziej klasycznego" koronawirusa i dlatego w Polsce uruchomiony został system monitorowania tych mutacji. - Z codziennie otrzymywanych informacji wynika, że także w naszym kraju przybywa tych nowych mutacji, a w związku z tym, że te nowe warianty mają większą szybkość rozprzestrzeniania się, zdecydowano o podjęciu stosownych działań prewencyjnych - stwierdził wiceminister zdrowia.

Test dopiero po 7 dniach od przyjazdu

Zmieniony został przepis rozporządzenia, na mocy którego osoby, objęte po wjeździe do Polski 10-dniową kwarantanną, nie mogą jej skrócić, wykonując test na koronawirusa w ciągu 48 godzin. Taką możliwość mają nie wcześniej niż w 7 dni po wjeździe. Przepis ten od czwartku dotyczy osób podróżujących z wszystkich państw niebędących w Strefie Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W nowym brzmieniu przepisu mowa jest o państwach niebędących w Strefie Schengen lub niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki doprecyzowaniu wiadomo, że zaostrzenie zasad nie dotyczy osób przybywających z państw unijnych, które nie są w Schengen, czyli: Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Irlandii i Cypru. Nie dotyczy także państw Strefy Schengen, które nie są w Unii, czyli: Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

W związku z tym w przypadku objęcia kwarantanną po przyjeździe z państwa Strefy Schengen lub państwa UE podróżny może się z niej zwolnić na tych samych zasadach, co dotychczas, czyli po wykonaniu w ciągu 48 godzin testu na koronawirusa i uzyskaniu negatywnego wyniku. Test, zwalniający z kwarantanny, może wykonać również jeszcze na lotnisku. Zgodnie z obowiązującymi od końca marca przepisami podróżujących z tych państw z kwarantanny zwalnia również m.in. negatywny wynik testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem do Polski.

Czytaj: Wariant Delta straszy, rząd rozszerza przepisy o obowiązkowej kwarantannie>>

Dzieci i zaszczepieni bez kwarantanny

Minister Kraska podczas środowej konferencji poinformował, że dzieci do 12. roku przyjeżdżające spoza strefy Schengen nie będą podlegały kwarantannie i nie będą musiały robić testów. I dodał ,"osoby zaszczepione również nie będą podlegały kwarantannie".

Wiceminister wyjaśnił, że na stronie MSZ jest informacja, że sytuacja epidemiczna i zasady przekraczania granicy mogą się zmienić w każdej chwili. - Musieliśmy podjąć drastyczne ruchy, które uchronią Polaków przed przedostawaniem się nowych mutacji - zaznaczył Kraska.

Natomiast w ogłoszonym w piątek rozporządzeniu doprecyzowano, że nadal z kwarantanny wjazdowej zwolnionych jest ponadto szereg podróżnych. To m.in. osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną w UE (po przyjęciu dawki co najmniej 14 dni wcześniej).  Zgodnie z piątkową zmianą od soboty z kwarantanny zwolnione będą dzieci do 12. roku życia przybywające do Polski zza granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE pod opieką osób zaszczepionych. W przypadku przekraczania granicy wewnętrznej UE dzieci do 12. roku życia z kwarantanny nadal zwalnia też negatywny wynik testu opiekunów wykonanego 48 godzin przed wjazdem.

Katalog zwolnionych z kwarantanny rozszerzono również o uczestników międzynarodowego konkursu lub festiwalu muzycznego organizowanego w Polsce. Dzięki temu na kwarantannę nie trafią uczestnicy np. XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego w lipcu rozpoczną się eliminacje. Kolejne osoby zwolnione od soboty z kwarantanny wjazdowej to m.in. uczestnicy konkursów, olimpiad i turniejów określonych w ustawie o systemie oświaty. To także członkowie oficjalnych delegacji konstytucyjnych organów władzy publicznej RP.