22 października 2014 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie upraszczające proces zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
 
Zgodnie z nowelizacją rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 października 2014 rokuk w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz. U. poz. 1437), w przypadku potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub wystąpienia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, lub wystąpienia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zakaźnej lub ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, minister zdrowia może zawrzeć umowy w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi z pominięciem trybu konkursowego z wyznaczonymi przez siebie podmiotami.

Do podmiotów tych należą szpitale i oddziały zakaźne zapewniające izolację i leczenie osób chorych na choroby zakaźne oraz zapewniające całodobowo konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz poradni i punktów konsultacyjnych w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych.

Wprowadzenie zmian jest uzasadnione zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz oceną ryzyka dokonaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ocena ta wskazuje na istnienie prawdopodobieństwa pojawienia się osób zakażonych gorączką krwotoczną ebola na terenie Polski.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.