Obecnie tytuł specjalisty powinien powiadać jedynie kierownik laboratorium.

„Poszczególne rodzaje badań oraz posiadane wyposażenie analityczno-pomiarowe wymaga aktualnej wiedzy, specjalistycznego nadzoru, głębokiej analizy otrzymanych wyników badań laboratoryjnych oraz wnikliwej ich interpretacji zarówno od strony technicznej jak i medycznej, a także kontaktu z lekarzami zlecającymi badanie” – stwierdza prezydium Rady.

Rada przypomina też, że ustawa z 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245) nakłada na diagnostów laboratoryjnych obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności przez uzyskiwanie tytułu specjalisty.

Rada podkreśla także, że zapewnianie wysokiej jakości badań laboratoryjnych wymaga zatrudnienia w laboratoriach jak największej liczby specjalistów.

Źródło: www.kidl.org.pl


 [-DOKUMENT_HTML-]