Po diagnozie wynik jest przesyłany z powrotem na urządzenie w domu pacjentki. Badanie KTG pozwala na rejestrację czynności serca płodu oraz na detekcję (rejestrację) skurczów macicy. Dodatkowo urządzenie umożliwia zapisanie każdego ruchu dziecka, które poczuła matka, co ułatwia analizę pomiaru oraz posłuchanie bicia serca dziecka. System zwiększa poczucie bezpieczeństwa kobiety w ciąży. Usług jest przeznaczona dla kobiet od 36 tygodnia ciąży.

Usługa jest komercyjna. Koszt tygodniowego pakietu wynosi 149 zł. 

Centrum Medyczne Ujastek oferuje opiekę dla kobietami oczekującymi potomstwa, od pierwszych chwil ciąży przez moment rozwiązania aż do opieki w okresie połogu oraz proponuje opiekę ambulatoryjną w pełnym zakresie. W placówce działają poradnie specjalistyczne, dział rehabilitacji z basenem, stomatologia, pracownia RTG z rezonansem magnetycznym.

Szpital Ujastek prowadzi trzy oddziały – oddział ginekologii i patologii ciąży, oddział położniczo-ginekologiczny oraz oddział neonatologiczny. Placówka posiada najwyższy, III stopień referencyjności oddziału neonatologicznego, oznaczający uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami patologii noworodka.Źródło: www.szpital.ujastek.pl