Współpraca pomiędzy jednostkami będzie polegała między innymi na organizacji wspólnych dydaktycznych i naukowych projektów badawczych, organizacji szkoleń i kursów dla kadry medycznej, opracowaniu programów umożliwiających odbycie praktyk studenckich czy realizacji programów praktyk klinicznych w Szpitalu św. Rafała.

W celach naukowo-szkoleniowych współpracowali będą wykładowcy, naukowcy oraz inni pracownicy kliniczni. Realizowana będzie także wymiana informacji i materiałów dydaktycznych. Organizowane będą naukowe narady, konferencje i seminaria, wspierane będą projekty naukowe. Prowadzone będą badania nad praktycznym zastosowaniem zaawansowanych technologii medycznych.

Szpital Św.Rafała prowadzi oddziały: zabiegowy ortopedyczny, neurochirurgii, zabiegowy chirurgiczny, rehabilitacji (dzienny i stacjonarny), chirurgii jednego dnia oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Placówka sukcesywnie poszerza ofertę usług medycznych w zakresie neurochirurgii, w szczególności innowacyjnych metod operacji kręgosłupa.

W ramach Grupy Scanmed Multimedis, do której należy Szpital Św. Rafała, świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne.

Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce - Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych oraz sieci ponad 650 placówek partnerskich.