Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców do regularnego wykonywania badań profilaktycznych, zwłaszcza do korzystania z tych, które są dostępne bezpłatnie. Podczas tego tygodnia mieszkańcy będą mogli skorzystać między innymi z darmowych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych i wykładów edukacyjnych organizowanych w placówkach medycznych w całym regionie.

W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia odbędzie się również  ogólnopolska konferencja na temat efektywnego budowania programów profilaktycznych w Polsce, adresowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Małopolski, podmiotów leczniczych i innych instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej. 26 września 2015 odbędzie się natomiast impreza plenerowa na Rynku Głównym w Krakowie. Zostaną tam  rozstawione namioty, w których podmioty lecznicze i organizacje promujące zdrowy tryb życia będą oferować uczestnikom między innymi przeprowadzenie podstawowych badań profilaktycznych czy porady i konsultacje z zakresu zdrowego odżywiania.

Czytaj: Łódź: 2,6 mln zł na profilaktykę chorób wątroby>>>

Kraków organizuje badania profilaktyczne od 13 lat i do tej pory skorzystało z nich około 550 tys. mieszkańców miasta. Przeznaczono na ten cel około 24 mln zł.

Województwo małopolskie od lat aktywnie włącza się akcje profilaktycznie. Od 5 lat samorząd województwa finansuje 5 głównych programów profilaktycznych z zakresu: kardiologii, onkologii, szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, profilaktyki depresji oraz cyberzagrożeń. Od 2015 roku funkcjonuje też program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. W 2015 roku z budżetu województwa na realizację tych programów profilaktycznych przeznaczona została kwota prawie 2,3 mln zł. To o prawie 855 tys. zł więcej niż w 2014 roku. W latach 2011-2015 na programy zdrowotne o zasięgu regionalnym z inicjatywy województwa małopolskiego przeznaczono w sumie ponad 5,7 mln zł. Efektem jest stały wzrost liczby uczestników tych programów – łącznie z 2015 roku szacuje się, że będzie to ponad 228 tys. osób.

Do tej pory zarówno województwo małopolskie jak i Gmina Miejska Kraków organizowały podobne przedsięwzięcia oddzielnie. Podpisanie porozumienia jest efektem wspólnie podejmowanych działań, które zapewnią wysoką frekwencję podczas wydarzeń oraz ugruntują wizerunek województwa i gminy Kraków jako samorządów terytorialnych dbających o społeczną świadomość zdrowotną i budowanie właściwych zachowań zdrowotnych wśród swoich mieszkańców.