Kto powinien ponosić koszty i jednocześnie zlecać badania medyczne sportowcom amatorom w kolejnych latach?

Czy wzorem innych poradni specjalistycznych - to poradnia medycyny sportowej przejmuje pacjenta (w tym przypadku sportowca-amatora) i dalej zleca zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów, odpowiednie do danej dyscypliny sportu badania, czy za każdym razem ma to wykonywać na swój koszt lekarz POZ i za każdym razem wypisywać skierowania do poradni medycyny sportowej?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawnienia określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 r. ż. (Dz. U. Nr 139, poz. 1134), orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Orzeczenie wydawane jest na podstawie pakietu badań, określonego w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. Nr 189, poz. 1396), który jest odpowiednio modyfikowany, w zależności od dyscypliny sportu.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139) dokonuje kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz wydaje skierowanie do poradni sportowej.

Katarzyna Słodka