– Sala, na której możemy wykonywać zabiegi operacyjne, znajduje się na oddziale, tuż obok sal chorych. To duży komfort dla pacjenta i personelu medycznego – mówi dr hab. Wojciech Makarewicz, lekarz kierujący oddziałem. – Będziemy tu wykonywać tzw. czyste zabiegi chirurgiczne oraz takie, które nie wymagają rozbudowanego zaplecza, np. Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej czy Banku Krwi. Planujemy przeprowadzać operacje z zakresu chirurgii piersi, operacje przepuklin, żylaków kończyn dolnych, będziemy zakładać porty naczyniowe pacjentom zakwalifikowanym do chemioterapii  – dodaje dr hab. Wojciech Makarewicz.

Na oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii gastroenterologicznej (dotyczące na przykład żołądka, trzustki, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, jelita grubego i odbytnicy) oraz z chirurgii endokrynologicznej, na przykład dotyczące tarczycy lub przytarczyc.

Przeprowadzane  są tutaj również zabiegi z zakresu chirurgii otyłości patologicznej, takie jak  mankietowa resekcja żołądka. Od momentu otwarcia pododdziału chirurgii onkologicznej wykonywany jest pełen zakres zabiegów w obrębie gruczołu piersiowego, zabiegi oszczędzające pierś i pachę, rekonstrukcje jednoczasowe i odroczone, płaty uszypułowane (zabiegi z wykorzystaniem tkanek własnych pacjentki do rekonstrukcji piersi), symetryzację drugiej piersi (zabieg plastyczny upodobniający pierś zdrową do piersi zrekonstruowanej).

Źródło: www.pomorskie.eu

 [-DOKUMENT_HTML-]