W marcu Parlament Europejski powołał Komisję specjalną do spraw pandemii Covid-19: wnioski i zalecenia na przyszłość.  We wtorek 19 kwietnia odbyło się jej pierwsze posiedzenie na którym zostało wybrane prezydium.

 

Polacy w prezydium komisji do spraw pandemii

Na przewodniczącą wybrano Kathleen Van Brempt z Belgii, pierwszego wiceprzewodniczącego - Andreasa Glücka z Niemiec, drugą wiceprzewodniczącą – Ewę Kopacz, trzeciego wiceprzewodniczącego – Michèle Rivasi z Francji, a czwartego wiceprzewodniczącego – Karola Karskiego.

- Zadaniem komisji będzie zbadanie, w jaki sposób reakcja EU na pandemię i wyciągnięte wnioski mogą przyczynić się do przyszłych działań w kluczowych dla obywateli obszarach - napisała Ewa Kopacz na Twitterze tuż po wyborze na wiceprzewodniczącą.

Jakie zadania ma speckomisja

Złożoną z 38 członków komisja ma przeanalizować europejskie działania w odpowiedzi na pandemię w dziedzinie zdrowia, demokracji i praw podstawowych, gospodarki i społeczeństwa oraz stosunków UE na świecie. Ma na to 12 miesięcy wczorajszego posiedzenia inauguracyjnego, ale z możliwością przedłużenia.

Po głosowaniu Van Brempt powiedziała, że chociaż pandemia jeszcze się nie skończyła, Europa już znajduje się w kolejnym kryzysie. - W ciągu ostatnich 15 lat UE przetrwała kryzys finansowy, kryzys uchodźczy, pandemię, a teraz wojnę. W trakcie tych kryzysów widzieliśmy, że UE często nie ma narzędzi niezbędnych do szybkiego działania. Widzieliśmy, jak państwa członkowskie uzgadniają europejską odpowiedź dopiero wtedy, gdy było już za późno, czy to w sprawie wspólnych zamówień na sprzęt medyczny, wspólnej europejskiej polityki migracyjnej, czy pogłębienia unii energetycznej. To przyniosło nam Unię Europejską, którą znamy dzisiaj: taką, która potrafi reagować na kryzysy, ale nie ma mandatu politycznego, by się na nie przygotować  - powiedziała. Jak podkreśliła, trzeba to zmienić. - Właśnie to będzie starać się osiągnąć parlamentarna komisja: zbudować Europę lepiej przygotowaną na przyszłe kryzysy, wyciągającą wnioski z pandemii. Ponieważ Covid-19 był również kryzysem rosnących nierówności gospodarki, naszej demokracji i praw podstawowych oraz międzynarodowego zarządzania, komisja rozważy wpływ pandemii na wszystkie aspekty społeczeństwa  - zaznaczyła.

PAP