Będzie on odpowiadał za koordynowanie prac związanych z realizacją zadań Funduszu wynikających z ustawy o refundacji, w komórkach organizacyjnych Centrali. Do podstawowych zadań koordynatora będzie należało w szczególności składanie prezesowi Funduszu raportów dotyczących kosztów refundacji w podziale zgodnym z klasyfikacją ATC, przedstawianie prezesowi Funduszu analiz i rekomendacji dotyczących opracowywanych zmian w refundacji z podziałem zgodnym ze strukturą planu finansowego, na podstawie trendów w realizacji refundacji oraz analiza ryzyka mechanizmów refundacyjnych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK