Prof. Tomasz Szydełko jest dyrektorem otwartego w czerwcu zeszłego roku, Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest specjalistą z chirurgii ogólnej oraz urologii. Doktorat obronił w 1994 roku, habilitował się w 2011 roku, tytuł profesora uzyskał w 2016 roku. Laureat wielu nagród za działalność naukową. Dorobek naukowy to ponad 200 publikacji w języku polskim i angielskim. Prof. Tomasz Szydełko jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Procedura powołania konsultanta krajowego 

Konsultanci krajowi są powoływani przez ministra zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin: medycyny; farmacji; innych dziedzin, mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia może poprosić o wskazanie kandydatów: towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie; odpowiednie samorządy zawodów medycznych. Kadencja konsultanta krajowego trwa 5 lat.

Zadania konsultanta krajowego

W gestii konsultanta krajowego jest:

  • inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ocena metody i wyniki tych badań;
  • prognozowanie potrzeb zdrowotnych w swojej dziedzinie;
  • doradzanie, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniowanie i doradzanie przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Konsultanci związani z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym

Ze środowiskiem USK i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu związanych jest obecnie sześcioro konsultantów w dziedzinach medycyny i farmacji. Poza nowym konsultantem ds. urologii są to: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas (medycyna rodzinna), prof. dr hab. Danuta Zwolińska (nefrologia dziecięca), prof. dr hab. Beata Kawala (ortodoncja), dr Bożena Grimling (farmacja apteczna), prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska (farmacja kliniczna).