Komunikat NFZ w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta
\\

Na stronach NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1421) oraz informacją ministerstwa dotyczącą jego stosowania w zakresie obowiązywania oświadczenia w okresie dłuższym niż jeden dzień (dzień jego podpisania) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przypominamy, że przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.

Jednocześnie NFZ przypomina, że od miesiąca lutego wymagane będzie przekazywanie dla tytułu U pełnych danych o dokumentach.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 16 stycznia 2013 r.