Zamówienia można składać pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.
W celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny, do dnia 31 grudnia 2013 r. istnieje możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie. Centrum zaznacza, że utrudnienia natury technicznej nie mogą powodować ograniczenia dostępności tych leków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, a wszelkie wątpliwości, należy rozstrzygać mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Źródło:www.mz.gov.pl